Elektrisch varen

Elektrisch varen heeft de toekomst, enerzijds wordt het vaargenot vergroot door de rust en stilte die een elektromotor met zich mee brengt anderzijds wordt de vaaromgeving gespaard van uitlaatgassen.

Elektrisch varen wordt volwassen, echter is niet elk systeem geschikt voor elke boot en toepassing. InnoSol heeft in de loop der jaren een database opgebouwd waardoor aan de hand van uw schip en vaarwensen adequaat een calculatie kan worden gemaakt voor een elektrisch of hybride aandrijfsysteem.

 

Output file vanuit de database

Output file vanuit de database

 

Naast calculaties verzorgt InnoSol ook de implementatie van uw systeem in uw schip.
Een “turnkey” oplossing voor u en uw schip.